تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - خدایا
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 24 مرداد 1388

خدایا

شنبه 24 مرداد 1388

نوع مطلب :

                  الهی

 

 

خدایا
تو نه چنانی كه منم، من نه چنانم كه تویی
تو نه بر آنی كه منم، من نه بر آنم كه تویی
من همه در حكم توام، تو همه در خون منی
گر مه و خورشید شوم، من كم از آنم كه تویی

 كد نوحه

كد مداحی