تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - خداوندا
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
چهارشنبه 28 تیر 1391

خداوندا

چهارشنبه 28 تیر 1391

نوع مطلب :

خداوندا! میدانم تنها نجات دهنده هستی
 و می دانم اگر خوانده شوی پاسخم خواهی داد.
پس آرامش روحم را در حضور الهی ات تجربه میکنم،
 دردها و رنجهایم را در حضور الهی ات شفا ببخش
 و تنهاییم را با وجود پر لطفت پایان ده
 كد نوحه

كد مداحی