تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - الهی
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 20 اسفند 1390

الهی

شنبه 20 اسفند 1390

نوع مطلب :

الهی ،

ای ماندگار ، ای ماندنی ترین عشق ،

ای یکتا یاور ، ای باعث بزرگی ای بزرگ ،
ای جدا از من و با من!

ای بی نیاز از من و دوستدار من!

باران دیدگانمان میل تو را دارند،

پس چه زیباست با آسمان آبی رحمت....

رحمت تو همراز شدن.....كد نوحه

كد مداحی