تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - آیینه
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
پنجشنبه 13 بهمن 1390

آیینه

پنجشنبه 13 بهمن 1390

نوع مطلب :

 در سجده هنوز با تو سرسنگینیم

 دلبسته ی این زندگی رنگینیم


دیوار وضوخانه پر از آیینه است

  این است که در نماز هم خودبینیم

نویسنده: میلاد عرفان پوركد نوحه

كد مداحی