تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - خدایا بی تو هرگز
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
پنجشنبه 13 بهمن 1390

خدایا بی تو هرگز

پنجشنبه 13 بهمن 1390

نوع مطلب :

خدایا بی تو تماشای کهکشانها و دریاها لطفی ندارد و پرواز سنجاقکها و روییدن گل ها زیبا نیست . بی تو دنیا یک اتاق خالی است که از عطر و عشق و زندگی تهی ست!

خدایا با تو حرف زدن آسان است آسان تر از نگاه کردن به افقهای ملایم روبرو و از تو حرف زدن دشوار است دشوارتر از گنجاندن اقیانوسهای نا ارام در کاسه مسی!

من قول داده بودم که دستها و قلب شکسته ام را برای تو نگاه دارم.

من قول داده بودم که در خیابانهای رویا گم نشوم و پروانه ها را کنار پرچین ها به حال خود رها نکنم !

خدایا برای ستایش تو نیازی به این کلمات شوریده و عاشق نیست با یک اشاره ابرو هم می توان شاعرانه از تو حرف زد !

خدایا مهم نیست که د ربهشت باران میبارد یا نه مهم نیست که جاده های جهنم به کجا ختم میشوند.
فقط عشق را به من بیاموز و مرا چون دوستان خود رستگار کن!

خدایا تورا به بزرگترین نامت سوگند میدهم خوابهایم را با خرده های ستارگان متبرک کن!

 كد نوحه

كد مداحی