تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - داروی من راز و نیاز است
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
دوشنبه 15 شهریور 1389

داروی من راز و نیاز است

دوشنبه 15 شهریور 1389

نوع مطلب :

شیطان
اندازه یک حبّه قند است            گاهی می افتد توی فنجانِ دلِ ما
حل می شود آرام آرام               بی آنکه اصلا ً ما بفهمیم
و روحمان سر می کشد آن را            آن چای شیرین را
شیطان زهرآگین ِدیرین را               آن وقت او
خون می شود در خانه تن        می چرخد و می گردد و می ماند آنجا
او می شود من
***
طعم دهانم تلخ ِتلخ است            انگار سمی قطره قطره
رفته میان تاروپودم               این لکه ها چیست؟
بر روح ِ سرتاپا کبودم!                 ای وای پیش از آنکه از این سم بمیرم
باید که از دست خودت دارو بگیرم               ای آنکه داروخانه ات
هر موقع باز است            من ناخوشم
داروی من راز و نیاز است               چشمان من ابر است و هی باران می آید
اما بگو             کِی می رود این درد و کِی درمان می آید؟
***
شب بود اما                      صبح آمده این دوروبرها
این ردپای روشن اوست                    این بال و پرها
***
لطفت برایم نسخه پیچید:              یک شیشه شربت، آسمان
یک قرص ِخورشید          یک استکان یاد خدا باید بنوشم
معجونی از نور و دعا باید بنوشمكد نوحه

كد مداحی