تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - یگانه دوست
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
پنجشنبه 20 خرداد 1389

یگانه دوست

پنجشنبه 20 خرداد 1389

نوع مطلب :

تو ای یگانه دوست

مرا متبرک گردان

تا در راه تو گام بردارم

مهر بورزم و بخندم

به همه مهر بورزم

هر چند از من بیزار باشند

و در هر شرایطی

هر چند ناگوار

پیوسته خندان باشم

به من بیاموز...

در هر موقعیتی به تو تکیه کنم.....

ونوای با شکوهت را بشنوم.....

چون هر آنکه نوای تو را بشنود.....

با خویشتن و دنیا به آرامش می رسد.....

 

 كد نوحه

كد مداحی