تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - خداوندا
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389

خداوندا

پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :

خداوندا!
تقدیرم را زیبا بنویس.
کمک کن آنچه را تو زود می خواهی من دیر نخواهم،
و
آنچه را تو دیر می خواهی من زود نخواهم.

 كد نوحه

كد مداحی