تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - الهی
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

الهی

چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389

نوع مطلب :

الهی

از سرگشتگی های دنیا و روز گار
خسته و دل نگرانم
می خواهم دیوار های فاصله را کنار بزنم
چرا که به این ایمان و باور رسیده ام که هیچ کس
جز تو فریاد رسم نیست
و نزدیکتر از تو به من وجود ندارد
پس جوانه های یادت را
با اشک ندامت چشمانم
دوباره شکوفا میکنم
امید که پذیرا باشیكد نوحه

كد مداحی