تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - ناب تویی
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
پنجشنبه 20 اسفند 1388

ناب تویی

پنجشنبه 20 اسفند 1388

نوع مطلب :

ناب تویی

جعل منم

اصل تویی

بدل منم

ای تن تو، خاک بهشت

مضطرب از ازل منم

جنس تو از قصیده هاست

سفسطه گر ، دغل منم

ای حس خوش یمن غزل

آواز مبتذل منم

جای تو روی چشم همه ست

افتاده از چشا منم

نایاب مرمر تنت

تن زخمیه بلا منم

حضور تو یه حادثه ست

درگیر انزوا منم

تو اول هر آیه ای

تفسیر انتها منم

بالغ تویی

عاقل تویی

صوفی و اهل دل تویی

مشکل منم

غافل منم

درمان هر مشکل تویی

خاک تویی

زمین تویی

غبار رو هوا منم

منزه و پاک تویی

به حیله مبتلا منم
 كد نوحه

كد مداحی