تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - کلام خدا
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
-

کلام خدا

-

نوع مطلب :

کلام خدا
بنده من تو وقتی در نماز با من سخن می گویی من به تمام فرشتگان دستور سکوت می دهم تا صدای زیبای تو را بشنوم و تو اگر میدانستی من چقدر دوستت دارم هر آینه جان می باختیكد نوحه

كد مداحی