تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - ماه رمضان ماه عبادت
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
چهارشنبه 28 مرداد 1388

ماه رمضان ماه عبادت

چهارشنبه 28 مرداد 1388

نوع مطلب :

 

 آری ای دوست مرا داغ عتابم کافی است

 

به دلم قهر و غضب وقت خطابم کافی است

 

 دیگر از عدل عذابم مکن ای معدن فضل

 

شعله خجلت ذنبم به عذابم کافی است

 

 مستحق غضب و قهر و عذابم اما

 

بی محلی تو یارب به جوابم کافی است

 

 آه، رسوا مکنم نزد رئوس الاشهاد

 

زآنکه شرمندگی روز حسابم کافی است

 

 باورم نیست ز اصحاب شمالم خوانند

 

پیش اصحاب یمین چشم پر آبم کافی است

 

 خواهی ار از من نالان گذری در صف حشر

 

پیش چشمان علی ترک عقابم کافی است

 

 شعله نار بر این چهره میفروز که خود

از گنه مانده بر این چهره نقابم کافی استكد نوحه

كد مداحی