تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - قرآن! من شرمنده توام............
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 24 مرداد 1388

قرآن! من شرمنده توام............

شنبه 24 مرداد 1388

نوع مطلب :

قرآن ! من شرمنده توام
 
قرآن ! من شرمنده توام


اگر از تو آواز مرگی ساخته ام كه هر وقت در كوچه مان آوازت بلند میشود

همه از هم میپرسند " چه كس مرده است؟ "


چه غفلت بزرگی كه می پنداریم خدا ترا برای مردگان ما نازل كرده است .
 

قرآن ! من شرمنده توام


اگر ترا از یك نسخه عملی به یك افسانه موزه نشین مبدل كرده ام .
  
 یكی ذوق میكند كه ترا بر روی برنج نوشته،


‌یكی ذوق میكند كه ترا فرش كرده ،


‌یكی ذوق میكند كه ترابا طلا نوشته ،


‌یكی به خود میبالد كه ترا در كوچك ترین قطع ممكن منتشر كرده و ... !


 آیا واقعا خدا ترا فرستاده تا موزه سازی كنیم ؟

Beheshtكد نوحه

كد مداحی