تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - الهی
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
پنجشنبه 12 آبان 1390

الهی

پنجشنبه 12 آبان 1390

نوع مطلب :

زمستان است
 

الهی!

باران دیدگانمان میل تو را دارند،


تا در سایه سار لطف واحسان تو ما را به آرامش جاودانه برسانند.


پس چه زیباست با آسمان آبی رحمت تو همراز شدن

 

و روئیدن را دوباره آغاز کردن


آنگاه که میل پرواز سراسر وجودمان را لبریز میکند

 

 و ما به امید بخشش تو،


پنجره دل می گشاییم.

 

 

 كد نوحه

كد مداحی