تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - حقیقت
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 24 مرداد 1388

حقیقت

شنبه 24 مرداد 1388

نوع مطلب :

           

 

خدایا!

من شهادت مى‏دهم با تمامى وجودم، از قله حقیقت ایمانم و از بلنداى بناى محكم یقینم،
 
 با خلوص و صراحت توحیدى‏ام و از اعماق پوشیده ضمیرم، با بندبند رگ‏هاى
 
 دیدگانم و روشنایى چشمانم، با چین‏ها و چروك‏هاى صفحه پیشانى‏ام، با زوایاى
 
 
 حفره‏هاى وجودم، با نرمینه پره‏هاى بینى‏ام، با تارها و دهلیزهاى پرده شنوایى‏ام،
 
 با تك‏تك اجزاى لب‏هایم و با تمامى حركات كلام آفرین زبانم، با فراز و نشیب‏ها
 
و چم و خم‏هاى دهان و آرواره‏ام و رستنگاه دندان‏هایم، با همه مجارى خوردن و
 
 آشامیدنم، با جزء جزء بشره مغزم و پوست سرم، بانخاع و رگ‏هاى
 
 ریسمان گونهگردنم، با قفسه سینه‏ام،
 
 با رگ‏هاى طناب آساى حمایل بر دل و جگرم، با بندهاى پوشیده دلم،
 
با اجزاى كناره‏هاى جگرم، با محتویات غضروف‏هاى دنده‏هایم،
 
با گیره‏هاى بندبند مفاصلم، با انقباض عضلاتم، با گوشه‏هاى سرانگشتانم،
 
با گوشتم، خونم، مویم، پوستم، عصبم، نایم، استخوان‏هایم، مغزم،
 
رگ‏هایم و با همه اعضا و جوارحم كه از اوان كودكى و شیر خوارگى
 
 در من تافته و بافته شده، با آن چه زمین از من مى‏شناسد و حمل مى‏كند،
 
 با خواب و بیدارى‏ام، با حركت و سكونم و با ركوع و سجودم؛
 
 خداى من! با همه اینها شهادت مى‏دهم كه اگر در عمرى جاودانه سر كنم
 
و تمام هم و غم و تلاشم را بر شكرگزارى یكى از نعمت‏هاى تو بگذارم،
 
نمى‏توانم. خداى من! حتى شكر یكى از نعمت‏هاى تو را نمى‏توانم؛
 
مگر باز به لطف و عنایت و توفیق تو كه آن نیز شكرى تازه
 
و جاودانه مى‏طلبد و ثنایى تازه‏تر و ماندگارتر.
 
 آرى معبودم! اگر من و تمام خلق شمارنده‏ات،
 
 همت كنیم و حرص بورزیم كه نعمت‏هاى قدیم و جدید تو را
 
ـ نه سپاس بگزاریم كه ـ بشناسیم و در شماره آوریم،
 
 نمى‏توانیم؛ محال است بتوانیم.كد نوحه

كد مداحی