تبلیغات
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی - خدایا
عکسهای عرفانی و متنهای عرفانی
آنگاه که روحت تشنه نیایش و راز نیاز است، آهسته مرا بخوان
شنبه 24 مرداد 1388

خدایا

شنبه 24 مرداد 1388

نوع مطلب :

muvhnq.jpg

 


خدایا!


مرا تطهیر کن


خدایا!


باز سقوط کرده ام


نور تو را پنهان کرده ام


اما نام تو دستگیر از پا افتادگان است


سوی تو می آیم


تا سینه آلوده ام را تطهیر کنی


مرا بشوی پاک سازی


چنان مطهر


که دوباره سقوط نکنم

 كد نوحه

كد مداحی